Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Tuczno

Brak wykwalifikowanych pracowników na targu to konsekwencja dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, za jakim nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie rodzimi przedsiębiorcy, poszukujący określonych nauk i solidności. Angaż Ukraińca od bieżącego roku kończy się na platformie tzw. procedury uproszczonej.